วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พยัญชนะไทย

ก. เอ๋ย กอไก่ 
ข.ไข่ ในเล้า
ฃ. ขวด ของเรา
ค. ควาย เข้านา
ฅ. คน ขึงขัง
ฆ. ระฆัง ข้างฝา
ง. งู ใจกล้า
จ.จาน ใช้ดี
ฉ.ฉิ่ง ตีดัง
ช. ช้าง วิ่งหนี
ซ. โซ่ ล่ามที
ฌ. กระเฌอ คู่กัน
ญ. หญิง โสภา
ฎ. ชฎา สวมพลัน
ฏ. ปฎัก หุนหัน
ฐ. ฐาน เข้ามารอง
ฑ. มณโฑ หน้าขาว
ฒ. ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ. เณร เดินไม่มอง
ด. เด็ก ต้องนิมนต์
ต. เต่า หลังตุง
ถ. ถุง แบกขน
ท. ทหาร อดทน
ธ. ธง คนนิยม
น. หนู ขวักไขว่
บ. ใบไม้ ทับถม
ป. ปลา ตากลม
ผ. ผึ้ง ทำรัง
ฝ. ฝา ทนทาน
พ. พาน วางตั้ง
ฟ. ฟัน สะอาดจัง
ภ. สำเภา กางใบ
ม. ม้า คึกคัก
ย. ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร. เรือ พายไป
ล. ลิง ไต่ราว
ว. แหวน ลงยา
ศ. ศาลา เงียบเหงา
ษ. ฤาษี หนวดยาว
ส. เสือ ดาวคะนอง
ห. หีบ ใส่ผ้า
ฬ. จุฬา ท่าผยอง
อ. อ่าง เนืองนอง
ฮ. นกฮูก ตาโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น