วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บัญญัติ 10 ประการของการใช้คอมพิวเตอร์

บัญญัติ 10 ประการของการใช้คอมพิวเตอร์

ลินดา เฮอร์นดอน (Linda Herndon)
Linda Herndon : Herndon : Computer Ethics, Netiquette, and Other Concerns 

ได้กล่าวถึงบัญญัติสิบประการของการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้
1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น 
2. ไม่รบกวนจนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย 
5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ 
6. ไม่ใช้หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์ 
7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ 
8. ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
9. คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน 
10. ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ ของสมาชิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น